درمان اسهال و لاغری

از امام صادق ع نقل است شخصی از اصحابش از شدت اسهال به او شکایت کرد. حضرت به او امر فرمود از برنج سویق بسازد و میل کند. او انجام داد و اسهالش برطرف شد وحضرت فرمودند حدود دو سال یا بیشتر بیمار شدم پس خداوند به من برنج الهام فرمود. پس دستور دادم برنج را شستند و خشک کردند سپس تفت دادند و آسیاب کردند و من مقداری از آن را به صورت سویق و مقداری را به صورت سوپ استفاده کردم و بهبود یافتم.