سویق بارداری

⇦ ۸۰ درصد از کودکان ناقص الخلقه جهان و کودکانى که رشد مغزى، عصبى و جسمى ناقصى دارند، در دوران باردارى مادرانشان درست تغذیه نشدند.

↫ مردی به امام صادق (ع )عرض کرد:
“فرزندان ما وقتی متولد می شوند نقص و ضعف دارند.

امام فرمود:
چرا سویق (گندم ؛ جو ؛ سنجد )
استفاده نمی کنید، زیرا استخوان را تقویت می کند و گوشت می رویاند.

سویق بارداری

قبل بارداری:
توصیه شده هر دو هم خانم و هم آقا دوهفته قبل از اقدام هر روز یک قاشق سویق گندم و جو بخورند برای پاکسازی بدن و بسته شدن نطفه و اینکه بچه خوش بنیه و سالم باشه.

دوران بارداری:
مامان تا یکماه بعد بارداری هم سویق گندم و جو بخوره تا قلب و دستگاه عصبی کامل شکل بگیره و از منگولیسم و نقص عضو و … جلوگیری بشه و بعد از یکماه کمک به رشد جنین و ماه های اخر بارداری کمک به تپلی شدن جنین و جلوگیری از دیابت بارداری و تامین کلسیم بدن مادر

۳ نوع سویق بارداری بهار داریم:
۱- بارداری (گندم و جو)
۲- بارداری (کامل)
۳- بارداری (معجون)

 

بعد بارداری:
سویق شیرافزا که مادر رو غنی از کلسیم و شیر مادر رو زیاد میکنه و باعث وزنگیری کودک می شود.