سویق گندم

مهمترین نوع سویق که در طب اسلامی و روایاتی که از امامان آمده است، به خوردن آن توصیه شده، سویق گندم است. سویق گندم باعث تقویت عمومی بدن، تقویت کودکان در حال رشد و افزایش نیروی جنسی می شود.

همچنین خوردن آن برای مادران باردار و شیرده مفید است و از ناهنجاری های مادرزادی جنین پیشگیری می کند.

مصرف سویق گندم برای رفع ضعف و لاغری مفید است و باعث چاقی می شود.