سویق عدس

خواص سویق عدس شامل پیشگیری و درمان کم خونی، درمان خونریزی های شدید قاعدگی، تقویت معده و کاهش صفرا می شود.