سویق نخود

مصرف سویق نخود نیز باعث تقویت عمومی بدن و تقویت نیروی جنسی می شود و به رفع کمد و تسکین دردهای استخوان کمک می کند.